AIRPORT TRANSFER

Follow me!

Polski
2014-06-10
Podpisanie umowy na przyznanie środków finansowych
Na początku czerwca 2014 roku została podpisana umowa z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotycząca wdrożenia strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w B.P. Interglobus Tour. Tym samym firma oficjalnie przystąpiła do projektu w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy Swiss Contribution.

Projekt pt. " Wdrożenie strategii CSR w firmie przewozowej Interglobus Tour " otrzymał wsparcie w wysokości 100.000 zł umożliwiające realizację takich działań jak zakup systemu monitorowania GPS ETOS oraz systemu prewencji kolizyjnej Mobileye, wdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej ułatwiającego dzielenie się wiedzą z pracownikami oraz wymianę informacji wewnątrz firmy oraz wsparcie działań na rzecz rozwoju zawodowego pracowników i zaangażowania firmy w życie społeczności lokalnej.

Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa naszych klientów i kierowców oraz działań na rzecz społeczności lokalnej, ochrony środowiska oraz tworzenia przejrzystych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami.