AIRPORT TRANSFER

Follow me!

Polski
2014-09-23
Systemy Mobileye w naszych pojazdach
Podróżuj z nami jeszcze bezpieczniej! Dzięki dotacji uzyskanej w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w naszych pojazdach został zainstalowany system prewencji kolizyjnej Mobileye. Jest to nowoczesne rozwiązanie, wykorzystujące zaawansowaną technologię do ostrzegania przed możliwym wypadkiem i niekontrolowaną zmianą pasa ruchu. System Mobileye wykrywa pojazdy, pieszych i rowerzystów oraz rozpoznaje znaki drogowe i ograniczenia prędkości.

Zakup systemu to jedno z działań prowadzonych w ramach wdrażania strategii CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z ideą CSR przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają aspekty ekologiczne, społeczne i etyczne. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie dba o tworzenie przejrzystych relacji z pracownikami, klientami i partnerami.

Dzięki udziałowi w programie wprowadziliśmy wiele istotnych zmian m.in. usprawniliśmy wewnętrzne i zewnętrzne procesy komunikacyjne, naszym pracownikom zapewniamy dodatkowe wsparcie w ich rozwoju zawodowym oraz angażujemy się w życie społeczności lokalnej.