AIRPORT TRANSFER

Follow me!

Polski
2014-06-27
Zakup systemu GPS ETOS
Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla naszej floty zakupiliśmy systemy GPS ETOS pozwalający na monitorowanie pojazdów i kontrolowanie wydajności całej floty.

System GPS ETOS będzie zainstalowany we wszystkich naszych pojazdach, co usprawni ekonomiczne i ekologiczne zarządzanie naszą flotą, wpłynie na zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz redukcję emisji zanieczyszczeń Dzięki systemowi w każdym momencie możemy określić pozycję naszych samochodów, weryfikować prędkość, zużycie paliwa oraz automatycznie określać terminy zbliżających się przeglądów i wymiany oleju. 

Zakup systemu to jedno z działań prowadzonych w ramach wdrażania strategii CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z ideą CSR przedsiębiorstwa w swoich działaniach, oprócz ekonomicznych, uwzględniają także aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie dba o tworzenie przejrzystych relacji z pracownikami, klientami i partnerami.

Udział w programie umożliwił nam wprowadzenie wielu istotnych zmian m.in. jasne wytyczenie misji i wizji rozwoju firmy, usprawnienie wewnętrznych i zewnętrznych procesów komunikacyjnych, dodatkowe wsparcie działań na rzecz rozwoju zawodowego pracowników i zaangażowania firmy w życie społeczności lokalnej.